Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.
Något gick tyvärr fel. Försök gärna igen eller kontakta vår kundtjänst.

Varmistamme, että henkilötietosi ovat suojattuina käyttäessäsi MTK Hankintojen sinulle tarjoamia palveluita. Tietosuojaselosteemme määrittää käytäntömme henkilötietojesi käsittelylle. MTK Hankinnat pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Rekisterinpitäjä

MTK Hankinnat Oy (”MTK Hankinnat”) on rekisterinpitäjä tässä tietosuojaselosteessa kuvatulle henkilötietojen käsittelylle (kts. yhteystiedot alempana).
MTK Hankinnat on LRF Samköp AB:n ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n (”MTK”) tytäryhtiö. Pyydämme huomioimaan, että sekä MTK Hankinnat että MTK käsittelevät henkilötiedot omien toimintojensa parissa, kuten ne erikseen tiedottavat.

Mitä henkilötietoja me keräämme?

MTK Hankinnat saavat henkilötiedot MTK:lta. Saatavia tietoja ovat nimet, tiedot MTK:n jäsenyydestä, tiedot yrityksestä (jos jäsen on yrittäjä) ja yhteystiedot. MTK Hankinnat käyttää jäsennumeroa ja y-tunnusta jäsenen tunnistamiseen ja/tai henkilötietojen hakemiseen MTK:n ja MTK Hankintojen välisen sopimuksen mukaisesti.

Edellä mainittuja henkilötietojasi täydennetään jatkossa, kun käytät tarjoamiamme palveluita:

 • Hyödynnät yritys- tai asiakassopimusta jonkun MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa
 • Hyödynnät yritys- tai asiakassopimukseen liittyvää autobonusta jonkun MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa
 • Olet yhteydessä meihin, tilaat MTK Hankintojen uutiskirjeen, markkinointitiedotteen taikka ilmoittaudut ja osallistut MTK Hankintojen järjestämään tilaisuuteen.

Jos et halua luovuttaa henkilötietojasi MTK Hankinnoille, et voi käyttää ja hyödyntää palvelua, jonka mahdollistamiseksi MTK Hankinnat on pyytänyt henkilötietojasi.

Jos et halua, että MTK luovuttaa henkilötietojasi MTK Hankinnoille, pyydämme sinua olemaan yhteydessä MTK:hon tai MTK Hankintoihin (kts. yhteystiedot alempana).

Miksi MTK Hankinnat käsittee henkilötietojasi ja millä oikeudellisella perusteella?

MTK Hankinnat käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin oikeudellisin perustein:

 • Henkilöllisyytesi tunnistamiseen ja MTK:n jäsenyyden todentamiseen. Tämä toimenpide perustuu oikeutettuun etuumme. Haluamme varmistaa, että MTK Hankintojen tarjoamat etuudet ovat MTK:n jäsenten saatavilla.
 • Yhteistyökumppaniemme kanssa tekemiesi sopimusten hallinnointiin. Tämä toimenpide perustuu oikeutettuun etuumme. Haluamme varmistaa, että voimme tarjota sinulle sopimusten mukaiset alennukset.
 • Sinun ja MTK Hankintojen välisten sopimusten hallinnointiin. Tämä toimenpide on välttämätön voidaksemme toteuttaa ja noudattaa kanssasi tekemäämme sopimusta.
 • Sinun tai yrityksesi MTK Hankintojen yhteistyökumppaneilta tekemien ostojen tilastoimiseksi (ostohistoria), kuin myös sopimuskohtaisen liikevaihtoseurannan toteuttamiseksi. Tämä toimenpide perustuu oikeutettuun etuumme. Haluamme analysoida, miten etuuksia hyödynnetään ja kohdentaa markkinointia niille henkilöille, jotka eivät ole etuutta vielä hyödyntäneet.
 • Suoramarkkinoinnin toteuttamiseen sähköpostilla ja muulla sähköisen viestinnän välineellä, sekä ostohistoriaasi perustuen (nk. asiakassegmentointi) lähettää kohdennettua suoramarkkinointia MTK Hankintojen ja MTK:n yhteistyökumppanien tuotteista ja palveluista, kuten kampanjoista. Tämä toimenpide perustuu antamaasi suostumukseen.
 • Suoramarkkinoinnin toteuttamiseen postitse, kun lähetämme sinulle MTK Hankintojen ja MTK:n yhteistyökumppanien tiedotteita, uutiskirjeitä ja kampanjainfoa. Tämä toimenpide on osa markkinointiamme, joka perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Asiakastilaisuuksien ja muiden vastaavien tapahtumien toteutukseen ja hallinnointiin. Tämä toimenpide perustuu oikeutettuun etuumme sekä haluumme suunnitella ja toteuttaa tapahtumia tai aktiviteetteja.
 • Jäsenyytesi uudelleen aktivoimiseksi, jos jäsenyytesi MTK:ssa on lakannut. Tämä toimenpide perustuu oikeutettuun etuumme ja haluumme tarjota sinulle alennuksia, jotka ovat saatavilla vain MTK:n jäsenille.
 • MTK Hankintojen palveluiden, tuotteiden ja toimintojen arviointiin, kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä toimenpide tukee haluamme palveluidemme, tuotteidemme ja asiakkaidemme yhteisöllisyyden parantamiseen. Käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • MTK Hankintojen oikeudellisten velvoitteiden, kuten kirjanpitovelvoitteiden, toteuttamiseksi. Tämä toimenpide toteutetaan täyttämällä voimassa olevan lain edellyttämät velvoitteet, jotka kohdistuvat MTK Hankintoihin.
 • Muihin perusteltuihin käyttötarkoituksiin, jos olemme saaneet siihen suostumuksesi.
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseen oikeudellisesti. Meillä on oikeutettu etu turvata mahdollisuutemme puolustautua tai ryhtyä oikeustoimiin.

Erityisesti suostumuksesta

MTK Hankinnat vaatii suostumuksesi tiettyjen toimintojen suorittamiseen. Voit koska tahansa halutessasi peruuttaa jo antamasi suostumuksen, mikä tarkoittaa, että MTK Hankinnat ei sen jälkeen käytä tietojasi enää niihin tarkoituksiin, joihin olit antanut suostumuksesi. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta niiden toimintojen laillisuuteen, jotka MTK Hankinnat on jo tehnyt ennen suostumuksen peruutusta. Jos peruutat suostumuksen tai päätät olla antamatta suostumusta, et voi hyödyntää palveluita, jotka perustuvat suostumukseen.

Eritysesti oikeutetusta edusta ja siihen liittyvästä tasapainopunninnasta

Siltä osin kuin käsittely perustuu oikeutettuun etuun, katsomme, että käsittelystä on hyötyä niin sinulle kuin meille. Ottaen huomioon tietojen luonteen ja käyttötarkoituksen, katsomme, että käsittely ei ole ristiriidassa perusoikeuksiesi tai -vapauksiesi kanssa. Voit vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa markkinointia milloin tahansa. Muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä voit vastustaa henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.

Erityisesti ostohistoriasta

MTK Hankinnat yhdistää henkilötietosi ja tekemiesi hankintojen tiedot (ostohistoria). Kun olet hankkinut asiakaskortin tai vastaavan joltakin MTK Hankintojen yhteistyökumppanilta, MTK Hankintojen ja yhteistyökumppanin välisen sopimus-/alennussopimuksen perusteella ja tehnyt ostoksia MTK Hankintojen neuvottelemaa etua hyödyntäen, yhteistyökumppani voi luovuttaa ostotietosi MTK Hankinnoille. MTK Hankinnat tarvitsee nämä tiedot voidakseen todentaa, miten yhteistyösopimuksia hyödynnetään ja miten näitä tietoja voidaan soveltaa palveluihin ja tarjouksiin sinulle ja muille MTK:n jäsenille.

Erityisesti asiakassegmentoinnista

MTK Hankinnat ryhmittelee jäseniä tiettyihin asiakassegmentteihin, joiden perusteella voimme ylläpitää tilastoja ja lähettää sinulle kohdennettua markkinointia MTK Hankintojen ja yhteistyökumppaniemme tuotteista ja palveluista. Henkilötiedot, joita MTK Hankinnat käsittelee asiakassegmentointia tehdessään, ovat pääasiassa sopimustietojasi MTK Hankintojen ja yhteistyökumppanien kanssa sekä ostohistoriatietoja.

Emme tee automatisoituja päätöksiä, joilla olisi oikeudellisia vaikutuksia tai jotka muuten merkittävästi vaikuttaisivat sinuun.

Erityisesti oikeudesta evätä suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin. Jos kieltäydyt suoramarkkinoinnin vastaanottamisesta, MTK Hankinnat ei enää kiellon vastaanotettuaan käytä henkilötietojasi suoramarkkinoinnissa ja MTK Hankinnat ei enää voi tarjota sinulle kaikkia palveluita, kuten tiedottaa tulevista kampanjoista ja tarjouksista.

Henkilötietojen luovutus ja vastaanottajat

MTK Hankinnat käyttää alihankkijoita, ja siirtää henkilötietoja MTK:lle ja MTK Hankintojen IT-palvelutoimittajille. MTK Hankinnat toteuttaa tietojen siirron yhteydessä tarvittavia turvatoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi sekä solmii alihankkijoiden kanssa henkilötietojen käsittelysopimukset.

Henkilötietoja luovutetaan rajoitetusti MTK Hankintojen yhteistyökumppaneille, jotta nämä voivat tarjota palveluitaan MTK:n jäsenille perustuen sopimuksiin MTK:n tai MTK Hankintojen kanssa. MTK Hankinnat on velvoitettu myös luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille, mikäli laki näin edellyttää.

Tietoja ei tyypillisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan riittävä tason soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Miten kauan tietoja säilytetään

Henkilötietosi säilytetään ainoastaan niin kauan kuin tietojen käsittely on tarpeen yllä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lähtökohtaisesti henkilötietosi taltioidaan niin kauan kuin olet MTK:n jäsen. Ostohistoria taltioidaan kuitenkin enintään 60 kuukautta siitä, kun MTK Hankinnat on vastaanottanut tiedot. Myös markkinointitoimintoihin liittyvät tiedot, kuten tilaisuudet, joihin olet saanut kutsun tai osallistunut, taltioidaan enintään 60 kuukautta tapahtumasta.

Kun jäsenyytesi MTK:ssa on päättynyt, taltioi MTK Hankinnat henkilötietosi seuraavan vuoden ajan informoidakseen sinua mahdollisuudesta palata MTK:n jäseneksi. Jos olet ollut sopimussuhteessa MTK Hankintojen tai MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa, taltioidaan henkilötietosi enintään 3 vuoden ajaksi jäsenyytesi päättymisestä.

Tilitiedot taltioidaan 18 kuukautta, vaikka et enää olisi MTK:n jäsen, kirjanpitovaatimusten ja tilintarkastajien vaatimusten täyttämiseksi.

Kirjanpito taltioidaan 7 vuotta, vaikka et enää olisi MTK:n jäsen, lain vaatimusten täyttämiseksi.

Jos sinulla on ollut sopimus MTK Hankintojen kanssa, taltioi MTK Hankinnat ne henkilötiedot, jotka tarvitaan MTK Hankintojen oikeuksien varmentamiseen, kunnes velvoite vanhenee, mikä tavallisesti toteutuu 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Sinun oikeutesi

 • Sinulla on oikeus saada tieto, jos henkilötietojasi käsitellään, ja myös saada pääsy henkilötietoihisi (nk. rekisteriote), ja tiedot käsittelyprosessista.
 • Jos toteat että henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus vaatia tietojen korjausta tai täydentämistä.
 • Tietyissä olosuhteissa voit vaatia, että käsittelyä rajoitetaan. Rajoittamisella tarkoitetaan, että henkilötiedot rajataan käytettäviksi vain tiettyihin erikseen määritettyihin tarkoituksiin.
 • Kun käsittely tehdään oikeutetun edun perusteella (esim. suoramarkkinoinnin tarkoituksiin) sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä ja kieltää henkilötietojesi käyttö tähän tarkoitukseen.
 • Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus.
 • Pyynnöstäsi sinulla on oikeus, tietyin edellytyksin, saada haltuusi ja siirtää tietyt henkilötietosi itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi tai jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä MTK Hankintoihin. Jos koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi virheellisesti tai tietosuojalainsäädännön vastaisesti, voit tehdä valituksen myös tietosuojavaltuutetun toimistoon (kts. https://tietosuoja.fi/).

Onko sinulla henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä?

Ota yhteyttä MTK Hankintoihin, jos sinulla on kysyttävää. Voit myös kysyä sopimusehdoista, jäseneksi liittymisestä, tapahtumailloista ja autobonushakemuksista.

MTK Hankinnat
y-tunnus: 3091874-4
Postiosoite: Simonkatu 6, 00100 Helsinki
puhelin: +46 10 184 45 01
sähköposti: info@mtkhankinnat.fi

Siltä osin kuin MTK Hankintojen yhteistyökumppani käsittelee henkilötietojasi, löydät tietoa henkilötietojen käsittelystä suoraan MTK Hankintojen yhteistyökumppanilta.

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö

Sanna Blomberg
sähköposti: sanna.blomberg@mtkhankinnat.fi 
Puhelin: +46 10 184 45 01